Odborný referent - Oddelenie účtovníctva

Publikované: 06.07.2022 | Naposledy aktualizované 16.08.2022
Miesto zamestnania:
Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Mzda:
Základná zložka mzdy 1000,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložke mzdy
Druh pomeru:
Hlavný pracovný pomer
Termín podania:
20.07.2022

Termín nástupu:
• 1.9.2022

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:
• prax v oblasti účtovníctva min. 2 roky
• výhodou je znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
• výhodou je znalosť účtovného programu SPIN/iSPIN
• precíznosť
• samostatnosť
• zodpovednosť
• komunikatívnosť
• flexibilita
• praktické a analytické myslenie
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Pracovná náplň:
• komplexné zabezpečenie činnosti v oblasti účtovníctva Úradu TTSK, metodické usmerňovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 20.07.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody, benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej správe.

Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.

Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.

Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.

Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.

Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
sunstarflaguserdiamondbriefcase
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram