Odborný referent – Oddelenie stratégie a manažmentu sociálnej pomoci

Publikované: 20.05.2022 | Naposledy aktualizované 24.05.2022

 Termín nástupu:

 • jún 2022

 Počet voľných pracovných miest:

 • 1

 Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 Iné kritéria a požiadavky:

 • ·         bezúhonnosť

  ·         prax vo verejnej správe výhodou

  ·         znalosť v oblasti sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb

  ·         skúsenosti s projektovou činnosťou

  ·         samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

  ·         praktické a analytické myslenie

  ·         komunikatívnosť

  ·         sebaistota

  ·         zmysel pre detail

  ·         práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

  ·         vodičský preukaz sk. B – aktívny šofér

 Pracovná náplň:

 • ·         základné sociálne poradenstvo

  ·         projektová činnosť

  ·         deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

  ·         kontrolná činnosť v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

 Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 31.05.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Odbor ľudských zdrojov Starohájska 10, 917 01 Trnava

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW