Odborný referent - Referát TalentCentra TTSK

Publikované: 17.10.2023 | Naposledy aktualizované 17.10.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta - Referátu TalentCentra TTSK

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Sibírska 1, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 200,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
• masmediálne, pedagogické vzdelanie výhodou

Iné kritéria a požiadavky:
• prax s neformálnym vzdelávaním a prácou s mládežou výhodou
• skúsenosti s mentoringom alebo lektorstvom výhodou
• bezúhonnosť
• pozitívne myslenie,
• empatia, flexibilita, trpezlivosť, asertivita,
• komunikatívnosť , príjemné vystupovanie,
• ochota pracovať v kolektíve,
• schopnosť improvizácie,
• samostatnosť,
• odolnosť voči stresu,
• anglický jazyk - min. B1,
• vodičský preukaz B,
• práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …)

Pracovná náplň:

• oboznámenie o možnostiach vzdelávania a zamestnania žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ,
• prednášková a poradenská činnosť pri orientácii k správnej voľbe povolania
• propagačná a osvetová činnosť prostredníctvom webovej stránky,
• poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácií žiakom a zákonným zástupcom pri riešení správneho výberu strednej školy,
• zhromažďovanie informačného a metodického materiálu pre poradenskú prácu,
• organizácia a realizácia workshopov,
• príprava reportov a prezentácií pre nadriadeného,
• poskytovanie konzultačnej a informačnej podpory pedagogickým zamestnancom a výchovným poradcom a ostatným inštitúciám zameraných na vzdelávanie,
• spracovanie štatistík.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 31.10.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW