Manažér pre produkciu - Kreatívne centrum Trnava

Publikované: 14.11.2023 | Naposledy aktualizované 14.11.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Manažér pre produkciu - Kreatívne centrum Trnava

Miesto práce:
• Hlavná 9/17, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 200,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované zručnosti a skúsenosti:

• komunikačné a organizačné schopnosti,

• samostatnosť a zodpovednosť,

• flexibilita, precíznosť, sebaistota,

• bezúhonnosť,

• MS Office - pokročilý,

• anglický jazyk - min. B2,

• vodičský preukaz B

Pracovná náplň:

• navrhovanie a zostavovanie programovej skladby KCT,

• tvorba koncepcie a organizačné zabezpečenie kultúrnych, hudobných, spoločenských a ďalších podujatí,

• produkčné zabezpečenie podujatí,

•  príprava podkladov a uzatváranie zmlúv s umelcami a agentúrami podľa schváleného plánu,

• zostavovanie rozpočtu kultúrnych, komerčných a spoločenských podujatí,

• aktívne vyhľadávanie možností financovania kultúrnych podujatí, vypracovanie podkladov pre realizáciu projektov a žiadostí o dotácie v oblasti kultúry

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 26.11.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram