Pripomenuli sme si 30 rokov slobody

Publikované: 06.12.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
Čo sa stalo 17. novembra 1989? Prečo sa revolúcia, ktorá zmenila novodobú slovenskú históriu, nazýva nežnou? Odpovede na otázky, patriace k spoločenskovednému prehľadu, hľadali žiaci Strednej zdravotníckej školy v Trnave, predstavitelia mladej generácie, počas vzdelávacích aktivít organizovaných v priebehu novembra 2019.
Atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou sa žiaci zapojili do workshopu „Tak toto neprejde“, ktorý organizovalo občianske združenie Post Bellum. Počas workshopu žiaci hrali rolové hry – predstavovali umelcov, intelektuálov s rôznymi životnými osudmi a vďaka rolovej hre na vlastnej koži zažili praktiky vtedajšej doby – prenasledovanie, vypočúvanie, porušovanie ľudských práv a slobôd a iné represálie.
Bádateľsky orientovanú prednášku pod názvom Československo – Za železnou oponou organizovalo občianske združenie Global Slovakia, ktoré sa venuje osvetovým aktivitám za účelom budovania zdravej občianskej spoločnosti.
V trnavskom kine Hviezda počas výchovného koncertu pod názvom Nežná revolúcia sa naši žiaci za sprievodu populárnej hudby, typickej pre novembrové udalosti, oboznámili s historickým kontextom príchodu komunizmu do Československa ako aj s dopadom režimu na ľudí i krajinu.
Zhodnotenie novembrových udalostí a kľúčových postáv novodobých slovenských dejín priblížil na pôde školy prostredníctvom prednášky a diskusie Dr. Peter Jašek, riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa.
Ruku k dielu priložili aj samotní žiaci, ktorí pod vedením učiteľov dejepisu pripravili rozhlasové vysielanie a dokázali tak, že na odkaz Novembra 1989 nezabudli. Aj pred tridsiatimi rokmi to boli najmä mladí ľudia, ktorí sa už viac nechceli pozerať na potláčanie ľudských práv v komunistickom Československu.
Pútavou a podnetnou sa pre žiakov stala aj vzdelávacia príručka Denníka N 30 rokov od novembra, ktorá vytvorila obraz momentov moderných dejín atraktívnym spôsobom – sériou komentovaných dobových fotografií a komiksom o živote v socializme.
Keď sa spoja sily, nápady, myšlienky, môže vzniknúť zaujímavý projekt. O tom sa presvedčili žiaci 4. ročníka počas netradičného divadelného projektu zájazdového charakteru, realizovaného na pôde školy pod názvom „Nemá trieda“. Predstavenie vzniklo v spolupráci Divadla J. Palárika v Trnave s OZ Living Memory a TTSK. Po predstavení nasledovala diskusia s prednáškou pod vedením Ľubomíra Morbachera z OZ Living Memory.
V súčasnosti sa výučba moderných dejín a problematiky ľudských práv považuje za zmysluplnú a užitočnú. Význam a odkaz Nežnej revolúcie pri príležitosti jej 30. výročia si žiaci našej školy pripomenuli viacerými spomienkovými podujatiami, počas ktorých mali možnosť rozvíjať nielen toleranciu a porozumenie, ale aj svoju schopnosť kriticky myslieť.
PhDr. Lucia Richnáková, PhD. a kol. učiteľov SJL

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW