Odpočet činnosti kultúrnych OvZP TTSK za rok 2021

Odpočet činnosti kultúrnych OvZP TTSK za rok 2020

Analýza stavu príspevkových organizácii kultúry za rok 2019

Analýza stavu príspevkových organizácii kultúry za rok 2018

Analýza stavu príspevkových organizácii kultúry za rok 2017

Analýza stavu príspevkových organizácii kultúry za rok 2016

Analýza stavu príspevkových organizácii kultúry za rok 2015

Analýza stavu príspevkových organizácii kultúry za rok 2014

Analýza stavu príspevkových organizácii kultúry za rok 2013

Analýza stavu príspevkových organizácii kultúry za rok 2012