Výzva na predloženie cenovej ponuky - Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves: vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť

Zverejnené 03.11.2020 o 09:00

Stiahnuť prílohu

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW