Stretnutie na OA v Senici

Publikované: 23.10.2023 | Naposledy aktualizované 23.10.2023

V stredu 18. októbra 2023 sa na Obchodnej akadémii v Senici konalo ďalšie zo série už tradičných podujatí pre verejnosť pod názvom SMART TIME, tentoraz v spolupráci s MsÚ v Senici, ÚPSVaR a Ligou pre duševné zdravie. Obsahovo bolo zamerané na prierezovú edukačnú témuktorou je multikultúrna výchova. Čoraz častejšie sme v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom. Preto je potrebné, aby obzvlášť mladí ľudia boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.

Pretrvávajúci vojenský konflikt na východ od našich hraníc k nám priviedol mnoho obyvateľov z Ukrajiny, deti a mladých nevynímajúc. Či už v škole alebo v bežnom živote stretnutia s ukrajinskými odídencami sa stali bežnou záležitosťou a poznať kultúrne a rečové rozdiely môže byť užitočné.Práve ukrajinskí tínedžeri, deti so svojimi rodičmi aj dospelí odídenci prijali pozvanie na doobedie plné aktivít, ktoré pre nich pripravili študenti II. A bilingválneho odboru v anglickom jazyku. Ruku k dielu pridali aj študenti školy pôvodom z Ukrajiny, ktorí zvládli tlmočenie, ak bolo potrebné. Hostia sa mohli dozvedieť zaujímavosti o Slovensku a jeho kultúre na trhu informácií, zabaviť sa v tvorivých dielňach, ochutnať niečo zo slovenskej kuchyne, súťažiť vnetradičných disciplínach. Odmenou za preukázané vedomosti azručnosti boli žetóny, za ktoré si mohli „nakúpiť“ vcharitatívnom stánku. Študenti boli štedrí a zásobili stánok kvalitnými a peknými vecami.

Nielen angličtina, ukrajinčina a slovenčina znela v priestoroch „obchodky“ Na svoje si prišli aj študenti, ktorí študujú ruštinu ako druhý cudzí jazyk. Prakticky si ju vyskúšali. Z dôvodu historických súvislostí majorita obyvateľstva Ukrajiny ovláda aj ruský jazyk, učili sa ho v škole. Aj v tejto pre nich ťažkej dobe ruskej invázie je bežné kombinovanie oboch jazykov.

V emotívnej silnej debate sme si uvedomili, že Ukrajinci si strážia ich intímnu zónu a sú citlivejší na jej narušenie, že medzi nami sú kultúrne rozdiely, atreba brať do úvahy, že mnohí prišli poznačení vojnou, traumatizovaní. So záujmom sme počúvali ich príbehy a skúsenosti so životom na Slovensku.Po celý čas rezonovala potrebabyť súcitní, empatickí, byť zhovievaví a vyjadrovať podporu tým, ktorí sú o niečo ukrátení. Podujatie tak naplnilo ďalší edukačný cieľ a tým je výchova k ľudskosti. Ľudskosť nám pomáha byť sociálnymi bytosťami. Pomáha nám v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa rešpektovali a tolerovali. Žijeme v dobe, keď sa čoraz častejšie stretávame s prejavmi agresívneho či arogantného správania. Ak však chceme, aby sa naša spoločnosť posúvala pozitívnejším smerom, mali by sme sazamýšľať nad ľudskosťou a robiť veci, ktoré ju charakterizujú. Stretnutie na OA v Senici bolo nepochybne dobrý príkladom.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram