Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 27.05.2022
Telefón
033/7722875
E-mail
balneomuzeum@zupa-tt.sk
Lokalita
Beethowenova 5, 921 01 Piešťany

Balneologické múzeum v Piešťanoch založila Piešťanská muzeálna spoločnosť v roku 1928 ako regionálne Piešťanské múzeum. V roku 1963 sa múzeum špecializovalo na dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a dostalo názov Balneologické múzeum. Okrem svojej špecializácie plní aj funkciu regionálneho múzea a dokumentuje dejiny regiónu. Jeho zbierky sa členia na: archeológiu, históriu, históriu kúpeľov a kúpeľníctva, národopis, numizmatiku, výtvarné umenie a prírodné vedy. Zameranie múzea odzrkadľujú aj jednotlivé muzeálne expozície.

Okrem toho múzeum každoročne pripravuje niekoľko krátkodobých výstav zo svojich zbierok i v spolupráci s inými múzeami a galériami. Pracovníci múzea poskytujú i lektorský výklad v expozíciách a je možné sa dohodnúť i na prednáškach. V expozíciách múzea dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj bohatú literatúru k dejinám slovenských kúpeľov. Je to výsledok publikačnej a edičnej činnosti pracovníkov múzea. Nechýba ani bohatá ponuka suvenírov.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW