Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/04, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
+421 (0) 31 552 23 35
E-mail
gymjmds@zupa-tt.sk
Lokalita
Námestie sv. Štefana 1190/4

Škola ponúka vzdelávanie vo vyučovacom jazyku maďarskom v 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu.

Hlavným cieľom školy je príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Absolventi dosahujú veľmi dobré výsledky na prijímacích skúškach a na vysokých školách. Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni.

Osobitná pozornosť je  venovaná  vyučovaniu pomocou informačných  technológií vo výchovnovzdelávacom procese

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW