Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM - Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv. Štefana 1190/04, Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
+421 (0) 31 552 23 35
E-mail
gymjmds@zupa-tt.sk

Škola ponúka vzdelávanie vo vyučovacom jazyku maďarskom v 4-ročnom aj 8-ročnom štúdiu.

Hlavným cieľom školy je príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Absolventi dosahujú veľmi dobré výsledky na prijímacích skúškach a na vysokých školách. Materiálno-technické vybavenie školy je na dobrej úrovni.

Osobitná pozornosť je  venovaná  vyučovaniu pomocou informačných  technológií vo výchovnovzdelávacom procese

Výročné správy

Aktivity inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram