Spojená škola, Nám. sv. Štefana, Dunajská streda

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 15.03.2024
Telefón
031/5523668
E-mail
dunagro@zupa-tt.sk
Lokalita
Námestie sv. Štefana 1533/3

SPOJENÁ ŠKOLA, Námestie sv. Štefana 3, Dunajská Streda

Organizačná  zložka: Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM – Vidékfejlesztési Szakközépiskola

Škola bola založená v roku 1957 ako Poľnohospodárska technická škola. Od roku 1972 bola premenovaná na Strednú poľnohospodársku školu. Od roku 2002 sa zmenil profil školy na Strednú poľnohospodársko-potravinársku školu. Od roku 2008 sa zmenil názov školy na Strednú odbornú školu rozvoja vidieka s VJM – Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda – Dunaszerdahely. Počas trvania školy maturovalo u nás viac ako 3500 odborníkov – poľnohospodárov, potravinárov, manažérov a odborníkov pre cestovný ruch a hotelierstvo.

Organizačná zložka:  Stredná športová škola – Középfokú Sportiskola

Škola bola osnovaná v roku 2005 ako Športové gymnázium s VJM. Cieľom školy je zosúladiť vrcholový šport s vyučovacím procesom, dať možnosť športovo talentovaným mladým vzdelávať sa v materinskom jazyku.

• Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov a trénerov • Výborná spolupráca so športovými klubmi

 • Spolupráca so zahraničnými družobnými školami

• Možnosť ubytovania sa v moderne zariadenom internáte • Vybavenosť odborných učební interaktívnou tabuľou a projektorom

 • Moderné telocvične, plaváreň a fitnes • Športová činnosť • Vynovené jazykové učebne • Počítačové učebne vybavené najmodernejšou technikou

• Zelené prostredie, odborné učebne, cvičné kuchynky, laboratóriá, knižnica pre študentov aj učiteľov, divadelná sála, 2 telocvične, fitnescentrum, plaváreň, futbalové a multifunkčné ihrisko • Školská jedáleň, možnosť celodenného stravovania

• Vodná turistika na mŕtvych ramenách Dunaja a Malom Dunaji • • Spolupráca s domovom dôchodcov a s mestom

• Možnosť pracovať v krúžkoch – jazdectvo, fitnes, viazanie kvetín, žurnalistický, stolný tenis, turistika, divadelný a literárny a krúžok anglického jazyka, fotografický krúžok

ODBORY VYUČOVANÉ NA ŠKOLE

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo

4210 M 17 chov koní a jazdectvo

2940 M 09 potravinárstvo - potravinár kvalitár • absolventi vedia hodnotiť a kontrolovať potraviny,

6355 M služby v cestovnom ruchu

6323 K hotelová akadémia

7471 M Športový manažment

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW