Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 15.03.2024
Telefón
034/6682446
E-mail
sekretariat@sosholic.sk
Lokalita
Námestie sv. Martina 5

Organizačná zložka: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Organizačná zložka: Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Škola patrí medzi najväčšie školy v regióne. Je to úspešná a moderná škola na Záhorí, ktorá ponúka kvalitné i netradičné vzdelávanie s využívaním nových technológií. Praktické vyučovanie prebieha v moderných školských dielňach alebo priamo vo firmách. Žiaci, ktorí sú zapojení v systéme duálneho vzdelávania môžu využívať viaceré ponúkané benefity. Škola ponúka pre žiakov, ktorí ukončili stredné odborné vzdelanie aj nadstavbové štúdium pre získanie maturitného vysvedčenia. Na podporu jazykového vzdelávania študenti veľa cestujú po svete v rámci Erazmu+.

Organizačná zložka: Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Študijné odbory

6326 K hotelová akadémia

7237 M informačné systémy a služby

3765 M technika a prevádzka dopravy

Učebné odbory

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

2964 H cukrár

2487 H 01 autoopravár-mechanik

2487 H 02 autoopravár-elektrikár

3355 H stolár

Dvojročné odbory

 Nadstavbové štúdium

3757 L dopravná prevádzka

6403 L podnikanie v remeslách a službách

6421 L spoločné stravovanie

3383 F spracovanie dreva

3178 F výroba konfekcie

Organizačná zložka: Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Študijné odbory

 4236 M ekonomika pôdohospodárstva

3457 K operátor tlače

3968 M logistika

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7661 M sociálno-výchovný pracovník

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW