Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec

Publikované: 11.10.2022 | Naposledy aktualizované 15.03.2024
Telefón
033/7 320 076
E-mail
ss.hlohovec@zupa-tt.sk
Lokalita
Nerudova 13, Hlohovec

Organizačná zložka Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec

Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec

Organizačná zložka Stredná odborná škola chemická Hlohovec ako jediná stredná škola v našom kraji poskytuje vzdelanie zamerané na chémiu. Počas štúdia sa žiaci môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania. Absolventi chemických odborov sú mimoriadne žiadaní na trhu práce.

Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu Hlohovec taktiež ako jediná stredná škola v Trnavskom kraji poskytuje študijné odbory umeleckého zamerania. Patrí medzi školy s výborným materiálnym a priestorovým vybavením. Žiaci počas štúdia absolvujú ročníkové projekty, plenér a súvislú umeleckú prax. Absolventi nájdu uplatnenie v oblasti reklamy, grafiky a fotografie.

Organizačná zložka Stredná odborná škola chemická Hlohovec

4 - ročné študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia

2848 M chemická informatika

2860 K chemik operátor

6463 K kozmetička – vizážistka

Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu Hlohovec, Nerudova 13, Hlohovec

4 ročné študijné odbory:

8604 M grafický dizajn

8606 M fotografický dizajn

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW