Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 04.11.2022
Telefón
033/7724631
E-mail
spsepn@zupa-tt.sk
Lokalita
Brezová 2

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany

www.spsepn.edu.sk, spsepn@zupa-tt.sk, skola@spsepn.edu.sk

Telefón: +421 911 718 858

Adresa: Brezová 2, 921 77 Piešťany

Riaditeľ: Mgr. Jozef Kolník

Profil školy

Charakteristika školy

V areáli Brezová 2 sa nachádzajú dva samostatné právne subjekty:

 • Stredná odborná škola záhradnícka (ktorá je správcom budov, jedálne, telocvične a školského internátu - triedy a kabinety sú na prízemí)
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická (ktorá sa nachádza na 1. a 2. poschodí a má k dispozícií 16 kmeňových tried, laboratória a kabinety.)

Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory na prvom poschodí, ako aj odborné učebne:

 • učebne výpočtovej techniky
 • laboratória elektrotechniky
 • učebne telekomunikácií a špeciálnych meraní
 • laboratória meracej techniky
 • učebňa cudzích jazykov je vybavená výpočtovou technikou a interaktívnou tabuľou
 • učebne pre predmet prax

Študenti majú možnosť

 • využívať školskú knižnicu
 • pracovať v krúžkoch so zameraním na robotiku, elektrotechniku, výpočtovú techniku, šport, ale aj na jazykovú a kultúrnu oblasť
 • využívať posilňovňu a telocvičňu
 • zúčastňovať sa odborných a športových súťaží
 • absolvovať odborné, literárne a kultúrno-historické exkurzie po celom Slovensku, poznávacie zájazdy (Viedeň, Londýn)
 • absolvovať výmenné stáže v družobnej škole Rožnov pod Radhoštěm
 • zúčastňovať sa aktívne na riadení školy prostredníctvom Študentskej rady
 • ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni
 • študovať podľa individuálneho študijného plánu - športovci

Študijné odbory

Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja našej školy aj naďalej zostáva, aby počas štvorročného štúdia absolvent získal odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre svoje povolanie, ale aj ďalšie štúdium na VŠ, komunikačné a jazykové schopnosti nevyhnutné pre život.

 

2675M00 Elektrotechnika

V odbore elektrotechnika sú zavedené študijné bloky s možnosťou voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku, ktoré sú pre žiakov atraktívne, a to informatické a telekomunikačné systémy a počítačové systémy.

Vo 4. ročníku na predmete elektrotechnická spôsobilosť majú študenti možnosť získať osvedčenie elektrotechnickej spôsobilosti a certifikáty Cisco akadémie.

2561M00 Informačné a sieťové technológie

Novootvorený odbor nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, ktorú naša škola v tejto oblasti ponúka. Vzdelávanie v oblasti sieťových technológií v rámci Cisco Academy ponúka naša škola pre svojich študentov už vyše 10 rokov. V rámci tohto odboru je významne posilnená výučba predmetov zameraných na oblasť informatiky. Predmety: základy informatiky, sieťové technológie, internet vecí, kybernetická bezpečnosť. Samozrejme v oblasti odborného vzdelávania sú základné znalosti v oblasti elektrotechniky, ekonomiky a finančnej gramotnosti, a hodiny praktického vyučovania. Ponuku v oblasti vzdelávania v IT problematike dopĺňa možnosť tvorby dynamických webových stránok a pokročilých webových aplikácií formou voliteľných predmetov.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW