Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.06.2022
Telefón
033/7320873
E-mail
soushlo@zupa-tt.sk
Lokalita
F. Lipku 2422/5

Stredná odborná škola technická Hlohovec vznikla 1. 9. 2008 premenovaním Stredného odborného učilišťa strojárskeho v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z. z. o stredných školách.

História Stredného odborného učilišťa sa začala písať už v roku 1978 vznikom Strediska praktického vyučovania v bývalom národnom podniku Drôtovňa Hlohovec. Samostatné Stredné odborné učilište strojárske vzniklo 1. 9. 1984 ako komplexná škola s teoretickým a praktickým vyučovaním a výchovou mimo vyučovania. Prvé odbory, ktoré sa na SOU strojárskom vyučovali boli:

  • strojník hutníckej druhovýroby kovov
  • mechanik opravár pre stroje a zariadenia
  • elektromechanik pre stroje a zariadenia

O rok neskôr pribudli odbory: obrábač kovov a maturitný odbor mechanik strojov a zariadení.
V tom istom roku bolo tiež otvorené aj štúdium popri zamestnaní v odboroch strojárstvo a elektrotechnika.

Prvé vyučovanie sa začalo v budove bývalej Mestskej školy na ulici Hlohová (pri kruhovom objazde). Vzhľadom na nepostačujúce priestory sa v roku 1985 začalo s výstavbou novej školy, telocvične a kuchyne, ktoré boli slávnostné otvorené v roku 1988. Tým sa zakotvila etapa dovybudovania školy do jedného uceleného komplexu.

V súčasnosti škola disponuje výbornými priestorovými podmienkami, vynikajúcimi pedagogickými pracovníkmi a pestrým množstvom učebných pomôcok a ďalším technickým vybavením.

Škola vychováva a vzdeláva žiakov v študijných a učebných odboroch strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Súčasťou školy je Elokované pracovisko v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov pre vzdelávanie odsúdených.

Škola má vlastnú zváračskú školu, v ktorej umožňuje svojim žiakov i iným osobám získať zváračské osvedčenia.

Škole patrí aj priľahlý športový areál s tenisovými kurtami, kde prebiehajú tenisové tréningy a turnaje.
Škola je situovaná na dobre prístupnom mieste a žiaci si ju obľubujú pre dobrý kolektív a príjemné prostredie.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW