Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 27.05.2022
Telefón
034/6512937
E-mail
zahorskagaleria@zupa-tt.sk
Lokalita
Sadová 619/3, 905 01 Senica

Záhorská galéria v Senici je regionálne galerijné pracovisko, ktoré územne pôsobí v najzápadnejšom slovenskom regióne Záhorí. Z hľadiska súčasného zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja je regionálnou galériou, ktorá  zabezpečuje komplexnú galerijnú dokumentáciu v regióne okresov Senica a Skalica.

Záhorská galéria v Senici na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety – umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu. Tieto sprístupňuje verejnosti a využíva vo  verejnom záujme.

V rámci odborného smerovania špecializácie galérie orientuje zbierkotvornú činnosť a výskumné úlohy na dokumentáciu a prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia s osobitným zreteľom na výtvarné umenie späté s historickým regiónom Záhoria, výtvarného umenia výtvarníkov z Čiech a Moravy, ktorých tvorba je viazaná na región Záhoria a na výskum a prezentáciu výtvarného umenia poslucháčov vysokých a stredných umeleckých škôl formou periodického trienále Talenty s celoslovenskou pôsobnosťou.

Výročné správy

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW