Záhorské osvetové stredisko

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 21.02.2022
Telefón
034/6513740
E-mail
zos@zupa-tt.sk
Lokalita
Vajanského 19, 905 01 Senica
Záhorské osvetové stredisko je osvetovým zariadením , ktoré organizuje tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, poskytuje poradenské služby realizátorom osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie, vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, organizuje prehliadky ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva, napomáha k prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí, umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami s územnou pôsobnosťou v okresoch Senica a Skalica.

Výročné správy

Výročné správy - kultúrne organizácie

Výročné správy kultúrnych organizácií môžete nájsť na tejto podstránke.

Aktivity organizácie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW