Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede

Publikované: 21.02.2022 | Naposledy aktualizované 03.03.2022

Lokalita:
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda

Emailová adresa:
zkds@zupa-tt.sk

Webová stránka: http://www.kniznicads.sk

Telefón:
031/5522582

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede je regionálnou kultúrou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby v regióne okresu Dunajská Streda. Pre šesťdesiatpäť knižníc v rámci okresu Dunajská Streda poskytuje metodické a konzultačné služby, pre mesto Dunajská Streda plní funkciu mestskej knižnice. Knižnica zároveň plní funkciu ústrednej knižnice pre kooperáciu spracovania záznamov maďarských periodík vydávaných na Slovensku, ako súčasť slovenskej národnej bibliografie. V knižničnom fonde sa nachádza vyše stotisíc knižničných jednotiek.

Výročné správy

Výročné správy - kultúrne organizácie

Výročné správy kultúrnych organizácií môžete nájsť na tejto podstránke.

Aktivity inštitúcie

Ďalšie inštitúcie

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram