Informácia
o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK
(zákon č. 552/2003 Z. z. - § 6 ods. 1)

Publikované: 18.11.2022 | Naposledy aktualizované 27.02.2023

Názov zamestnávateľa: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Adresa zamestnávateľa: Hlavná 1, 919 26 Zavar

Funkcia: Kuchár

Kvalifikačné predpoklady: (požadované vzdelanie) Stredné vzdelanie s výučným listom /v odbore stravovania/

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania + životopis
Doklady o vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Ponúkaný plat:
Základný plat v rozmedzí 600,00 – 720,00 €
podľa prílohy č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. + osobné ohodnotenie

Termín nástupu: December 2022

Kontakt - ďalšie informácie
PhDr. Iveta Tibenská
033/55 37 173

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW