Marketingový manažér a PR špecialista

Publikované: 12.07.2022 | Naposledy aktualizované 16.08.2022

 Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax v príslušnej oblasti minimálne 3 roky
 • práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,...)
 • prax so spravovaním sociálnych sietí: FB, ING, LinkedIn
 • prax v práci s newslettrom, s Google analytics, Business Manager, Google Ads, Facebook Ads
 • skúsenosť s wordpressom
 • vodičský preukaz B
 • anglický jazyk- min. B2
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť, sebaistota, komunikatívnosť, bezúhonnosť

Pracovná náplň:

 • Podpora pri strategickom nastavení marketingovej komunikácie Kreatívneho centra
 • Zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít súvisiacich s činnosťou Kreatívneho centra a komunikácia s dodávateľmi marketingového obsahu a médiami
 • Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na marketingové aktivity v súvislosti s riadením Kreatívneho centra, monitoring a reporting prezentačných a komunikačných aktivít Kreatívneho centra
 • Podieľanie sa na implementácií PR kampaní, návrh a realizácia kampaní a špeciálnych projektov pre potenciálnych a existujúcich klientov v súvislosti s prezentáciou Kreatívneho centra
 • Community management
 • Komunikácia v rámci vnútorných procesov Kreatívneho centra
 • Spravovanie sociálnych sietí: Facebook, Instagram
 • Návrhy a príprava materiálov na podporu a budovanie značky Kreatívneho centra
 • Tvorba a úprava prezentácii a marketingových materiálov - brožúry, letáky, pozvánky a iné

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 26.07.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/55 59 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW