Marketingový manažér a PR špecialista

Publikované: 12.07.2023 | Naposledy aktualizované 27.07.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Marketingový manažér a PR špecialista

Miesto práce:
• Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.400 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• prax v oblasti marketingu minimálne 3 roky
• prax v oblasti digitálneho marketingu s dôrazom na platformy Facebook, Instagram a LinkedIn
• Skúsenosti s prácou s newslettermi a emailovým marketingom, Google Analytics, Business Manager, Google Ads, Facebook Ads
• skúsenosť so správou webových stránok v systéme WordPress
• skúsenosť s prácou s grafickým softvérom (Adobe Creative Cloud, Canva)
• vodičský preukaz B
• anglický jazyk - min. B2
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť, sebaistota, komunikatívnosť, bezúhonnosť

Pracovná náplň:
• Podpora pri strategickom nastavení marketingovej komunikácie Kreatívneho centra
• Zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít súvisiacich s činnosťou Kreatívneho centra a komunikácia s dodávateľmi marketingového obsahu a médiami
• Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na marketingové aktivity v súvislosti s riadením Kreatívneho centra, monitoring a reporting prezentačných a komunikačných aktivít Kreatívneho centra
• Podieľanie sa na implementácii PR kampaní, návrhu a realizácii kampaní a špeciálnych projektov v súvislosti s prezentáciou Kreatívneho centra
• Manažment komunity Kreatívneho centra
• Správa webových stránok v systéme WordPress
• Spravovanie sociálnych sietí: Facebook, Instagram, LinkedIn
• Návrhy a príprava materiálov na podporu a budovanie značky Kreatívneho centra
• Tvorba a príprava prezentácií a marketingových materiálov - brožúry, letáky, pozvánky a iné

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 26.07.2023
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/55 59 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW