Odborník - senior 1 (analytik/analytička) pozícia 10 a pozícia 11 - Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce

Publikované: 20.04.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie (min. VŠ II. stupňa)

Iné kritéria a požiadavky:

odborná prax viac ako 5 rokov

analytické, koncepčné a strategické myslenie

práca s PC

Pracovná náplň:

rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov

      dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov

komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov

implementácii existujúcich projektov

komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie politickej podpory

a podpora pri na realizáciu

navrhovaných opatrení a politík

implementácia SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja

asistencia pri implementácii systémov riadenia na Správe a údržbe ciest TTSK

implementácia a koordinácia SMART stratégie rozvoja Trnavského samosprávneho kraja a Programu

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2021-2030

koordinácia a implementácia Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

profesijný štruktúrovaný životopis

kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

 Dátum a miesto podania žiadosti: Termín podania: do 04.05.2022

Adresa podania:

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW