Odborný referent - Referát Talentcentra

Publikované: 21.09.2023 | Naposledy aktualizované 21.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta - Referát Talentcentra

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Sibírska 1, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 2

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 100,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

Pracovná náplň:
• informovanie o možnostiach vzdelávania a uplatnenia žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ,
• poskytovanie prednáškovej a poradenskej činnosti pri voľbe povolania pre žiakov a rodičov,
• zabezpečovanie propagačnej a osvetovej činnosti prostredníctvom webovej stránky a spravovanie webového sídla Talentcentra TTSK,
• poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácií žiakom a zákonným zástupcom pri procese výberu strednej školy,
• zhromažďovanie informačného a metodického materiálu pre poradenskú prácu,
• organizácia a realizácia workshopov,
• spracovanie štatistík, príprava reportov a prezentácií pre nadriadeného,
• poskytovanie konzultačnej a informačnej podpory pedagogickým zamestnancom, výchovným poradcom a ostatným inštitúciám zameraným na vzdelávanie,
• inštalácia a prevádzkovanie IT techniky, údržba a administrácia dodanej techniky a technológie.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 24.09.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW