Odborný referent - odbor ľudských zdrojov

Publikované: 05.05.2022 | Naposledy aktualizované 20.05.2022

 Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelania II. stupňa v odbore právo (miesto je vhodné aj pre absolventa)

Iné kritéria a požiadavky:

 • pozícia vhodná pre absolventa so špecializáciou na pracovné právo
 • znalosť pracovného práva
 • znalosť zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • znalosť školskej legislatívy výhodou
 • bezúhonnosť
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
 • praktické a analytické myslenie
 • komunikatívnosť
 • sebaistota
 • zmysel pre detail
 • práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:

 • spracovávanie právnych stanovísk z oblasti pracovného práva
 • komplexné spracovanie personálnej agendy zamestnancov a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
 • príprava podkladov pre mzdy zamestnancov, interná komunikácia so zamestnancami
 • zúčastňovanie sa na kolektívnom vyjednávaní
 • príprava interných predpisov na úseku Odboru ľudských zdrojov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania do: 20.05.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW