Odborný referent - Odbor právny a sťažností

Publikované: 10.08.2023 | Naposledy aktualizované 10.08.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta – Odbor právny a sťažností

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer – zastupovanie počas materskej dovolenky
Mzda:
• základná zložka mzdy 1 100 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo

Iné kritéria a požiadavky:
• prax vo verejnej správe výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• komunikatívnosť, silné prezentačné a negociačné schopnosti
• kreativita
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• bezúhonnosť
Pracovná náplň:
• posudzovanie aplikácie vydaných a platných právnych predpisov a poskytovanie ich výkladu pre potreby Úradu TTSK a pre OvZP,
• posudzovanie návrhu takých rozhodnutí a opatrení TTSK, ktoré môžu mať pre TTSK závažné právne dôsledky,
• pripomienkovanie návrhov zmlúv a interných predpisov Úradu TTSK,
• poskytovanie právneho poradenstva, konzultácií a informácií o právnych predpisoch, súdnych rozhodnutiach a iných právne významných aktoch zamestnancom TTSK a OvZP
• vykonávanie vymáhania pohľadávok TTSK,
• zastupovanie TTSK v konaniach pred súdmi a inými orgánmi,
• spolupracovanie pri vypracovávaní všeobecne záväzných nariadení TTSK,
• posudzovanie a vypracovanie podania a iných materiálov právnej povahy a k nim vypracovanie právnych analýz, právnych stanovísk a pripomienok pre potreby TTSK,
• pripomienkovanie návrhov zákonov a zabezpečenie sledovania legislatívnych procesov na portáli www.slov-lex.sk.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 25.8.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW