Odborný referent - Odbor zdravotníctva - zástup MD / RD

Publikované: 11.09.2023 | Naposledy aktualizované 11.09.2023
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK  
PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta Odboru zdravotníctva

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.100,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Iné kritéria a požiadavky:
• prax s právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie výhodou
• prax vo verejnej správe výhodou
• bezúhonnosť
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…)

Pracovná náplň:
• spracovanie podkladov a určovanie zdravotných obvodov pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, v špecializačných odboroch stomatológia a gynekológia a pôrodníctvo

• vydávanie a rozpis lekárskych pohotovostných služieb pre organizátorov APS

• podieľanie sa na realizácií kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti zdravotníctva a humánnej farmácie TTSK na poskytovanie zdravotníckych služieb v neštátnych zdravotníckych zariadeniach

• spracovávanie  a zhromažďovanie štatistických, demografických údajov a dostupných ukazovateľov stavu populácie samosprávneho kraja

• zúčastňovanie sa na pracovných rokovaniach, ktoré organizuje odbor zdravotníctva a vyhotovovanie dokumentácie a zápisov z rokovaní

• príprava a spracovanie dokumentov do Etickej komisii

• aktualizácia údajov v registri PZS a poskytovateľov lekárnickej starostlivosti

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 24.9.2023
Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW