Odborný referent Odboru riadenia projektov

Publikované: 06.02.2023 | Naposledy aktualizované 06.02.2023

Miesto práce:
•Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• 1 450,00 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy v závislosti od výkonu práce

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • odborná prax v oblasti verejného obstarávania minimálne 3 roky
 • výhodou preukázanie zrealizovaných zákaziek počas odbornej praxe
 • znalosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť relevantných platných právnych predpisov SR v predmetnej oblasti
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
 • praktické a analytické myslenie
 • komunikatívnosť,
 • sebaistota
 • zmysel pre detail
 • práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
 • práca s informačným systémom EVO
 • práca s informačným systémom EKS
 • výhodou práca so systémom ERANET
 • znalosť anglického jazyka výhodou

Pracovná náplň:

 • komplexné zabezpečenie a realizácia jednotlivých fáz procesu verejného obstarávania všetkých typov zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní a interných predpisov ÚTTSK, vrátane zákaziek financovaných z fondov EÚ,
 • spolupráca a súčinnosť s príslušnými vecnými útvarmi ÚTTSK, pre ktoré sa verejné obstarávanie realizuje, vo všetkých jeho fázach,
 • plánovanie obstarávania na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v súčinnosti s príslušnými vecnými útvarmi ÚTTSK v zmysle účelného a hospodárneho zabezpečenia potrieb ÚTTSK,
 • poradenstvo a metodické usmerňovanie jednotlivých útvarov ÚTTSK a OvZP ÚTTSK v oblasti verejného obstarávania, 
 • zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania (práca v informačnom systéme EVO),
 • sledovanie legislatívnych zmien v rámci verejného obstarávania.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 20.02.2023

Adresa podania:      ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 532

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW