Odborný referent Oddelenia rozpočtu a financovania

Publikované: 06.07.2022 | Naposledy aktualizované 06.07.2022

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa so zameraním ekonomika, financie

Iné kritéria a požiadavky:
• skúsenosti s rozpočtovaním vo verejnej správe sú výhodou
• prax pri finančnom manažmente projektov je výhodou
• samostatnosť
• zodpovednosť
• precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• flexibilita
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word
• výhodou je znalosť účtovného programu SPIN / iSPIN a registratúrneho programu FABASOFT
• bezúhonnosť

Pracovná náplň:
• podieľať sa na činnostiach v oblasti rozpočtu a financovania samosprávneho kraja a podriadených organizácií
• spolupracovať pri príprave výstupných dokumentov k rozpočtu, či záverečnému účtu
• spolupracovať na spracovaní výkazov
• pripravovať podklady k projektom financovaným zo zdrojov Európskej únie, spracovávať žiadosti o platbu, prípadne realizovať iné aktivity vyplývajúce z pozície finančného manažéra projektu

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 17.07.2022

Email: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW