Odborný referent - oddelenie prevádzky úradu

Publikované: 04.07.2023 | Naposledy aktualizované 27.07.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta – Oddelenie prevádzky úradu

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.100 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne úplne stredoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:
• vhodné aj pre absolventov
• bezúhonnosť
• vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič)
• prax vo verejnej správe výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• komunikatívnosť
• sebaistota
• zmysel pre detail
• práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

Pracovná náplň:
• zabezpečenie obstarávania drobného hmotného majetku a režijného materiálu pre potreby
Úradu TTSK, jeho údržbu, opravy
• zabezpečenie prevádzkyschopnosti a zodpovedajúcej funkčnosti objektov Úradu TTSK
• vystavovanie objednávok na tovary a služby v zmysle požiadaviek v ekonomickom programe SPIN
• komunikácia s dodávateľmi, sledovanie plnenia dodávateľských zmlúv na materiál a služby
• zabezpečenie obstarávania občerstvenia počas zasadnutí Rady a Zastupiteľstva TTSK
• vypracovávanie podkladov pre fakturáciu za dodaný tovar a služby
• príprava podkladov k súťaži na verejné obstarávanie tovarov a služieb

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 18.7.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW