Odborný referent - Oddelenie rozpočtu a financovania

Publikované: 20.04.2023 | Naposledy aktualizované 20.04.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta
Oddelenia rozpočtu a financovania

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• 1.6.2023

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 200 EUR + možnosť variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, zameranie na ekonomiku a financie výhodou

Iné kritéria a požiadavky:
• skúsenosti s rozpočtovaním vo verejnej správe výhodou
• znalosť účtovného programu SPIN / iSPIN a registratúrneho programu FABASOFT výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť
• precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• flexibilita
• práca s PC - užívateľ
• MS Office (Outlook, Excel, Word)
• bezúhonnosť

Pracovná náplň:
• podieľať sa na činnostiach v oblasti rozpočtu a financovania samosprávneho kraja a podriadených organizácií
• spolupracovať pri príprave výstupných dokumentov k rozpočtu či záverečnému účtu
• spolupracovať na spracovaní výkazov
• metodické usmerňovanie podriadených organizácií

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 02. 05. 2023

Email: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW