Odborný referent - oddelenie účtovníctva

Publikované: 25.07.2023 | Naposledy aktualizované 27.07.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta - Oddelenie účtovníctva

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Počet voľných pracovných miest:
• 1

Mzda:
• základná zložka mzdy 1300,- EUR + variabilná zložka mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:
• prax v oblasti účtovníctva výhodou
• podmienkou je znalosť postupov účtovania
• výhodou je znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
• výhodou je znalosť účtovného programu SPIN/iSPIN
• precíznosť, samostatnosť, zodpovednosť, komunikatívnosť, flexibilita
• praktické a analytické myslenie
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Pracovná náplň:
• evidencia a účtovanie dodávateľských faktúr
• kontrola formálnej správnosti faktúr
• vyhotovenie krycích listov k faktúram, kontrola saldokonta
• inventarizácia pohľadávok a záväzkov
• aktualizácia číselníkov
• mesačné spracovanie Daňového priznania k DPH
• vyhotovenie Daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb
• samostatná práca účtovníka na zverených projektoch

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Zamestnanecké výhody, benefity
Našim zamestnancom poskytujeme tieto benefity:

  • pracovný čas 7,5 hod. denne
  • mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia)
  • 5 dní dovolenky navyše
  • pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnancov starajúcich sa o nezaopatrené dieťa do veku 15 rokov vo výmere 4 dodatočných dní za rok
  • jubilejné odmeny
  • zvýšenú náhradu mzdy pri dočasnej práceneschopnosti
  • príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
  • jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka
  • príspevok na ošatenie
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: 8.8.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW