Odborný referent - Oddelenie účtovníctva

Publikované: 13.10.2022 | Naposledy aktualizované 10.11.2022

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta - Oddelenie účtovníctva

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Počet voľných pracovných miest:
• 1

Mzda:
• základná zložka mzdy 1100,- EUR + po skúšobnej dobe možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky:
• prax v oblasti účtovníctva min. 4 roky
• podmienkou je znalosť postupov účtovania
• výhodou je znalosť postupov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov
• výhodou je znalosť účtovného programu SPIN/iSPIN
• precíznosť
• samostatnosť
• zodpovednosť
• komunikatívnosť
• flexibilita
• praktické a analytické myslenie
• bezúhonnosť
• práca s PC – užívateľ, MS Word, MS Excel

Pracovná náplň:
• evidencia a účtovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
• metodické usmerňovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK pri vedení evidencie a účtovania majetku,
• organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
• účtovanie interných dokladov,
• oceňovanie majetku,
• archivácia

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania do: 27.10.2022

Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram