Odborný referent - Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

Publikované: 03.01.2024 | Naposledy aktualizované 18.01.2024
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle Pracovného poriadku TTSK

 PRIJME DO ZAMESTNANIA

Odborného referenta – Oddelenie územného plánovania a životného prostredia

 

Miesto práce:

·         Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava/Študentská 16, 917 01 Trnava

Termín nástupu:

·         ASAP

Druh pracovného pomeru:

·         hlavný pracovný pomer

Mzda:

·         základná zložka mzdy 1.200 EUR + možnosť dosiahnuť variabilnú zložku mzdy

Kvalifikačné predpoklady:

·         stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, resp. II. stupňa

Iné kritéria a požiadavky:

·         skúsenosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku podmienkou

·         skúsenosti so zákonom č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní

·         skúsenosti s územným plánovaním miest a obcí

·         bezúhonnosť

·         prax vo verejnej správe výhodou

·         samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

·         praktické a analytické myslenie

·         komunikatívnosť

·         sebaistota

·         zmysel pre detail

·         práca s PC – užívateľ, MS Excel, MS Word

 

Pracovná náplň:

·         vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie regiónu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ako aj v zmysle zákona č. 200/2022 Z .z. o územnom plánovaní

·         vypracovávať stanoviská v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

·         riešiť otázky životného prostredia v súvislosti s územnoplánovacími podkladmi, územnoplánovacou dokumentáciou miest, obcí, regiónu

·         spracovávať stanoviská k predloženým územnoplánovacím podkladom a dokumentáciám v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

·         spracovávať stanoviská ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno – technických vzťahov

·         poskytovať informácie vyplývajúce z obstaraných územnoplánovacích dokumentácií

·         spracovávať a archivovať doručenú korešpondenciu

·         dodržiavať rozpočtovú disciplínu

·         zodpovedať za včasné vybavenie doručenej korešpondencie

·         zodpovedať za odborné riešenie pridelenej úlohy

·         organizovať pracovné stretnutia vyplývajúce z plnenia úloh

·         vykonávať práce a plniť úlohy podľa pokynov nadriadeného

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

 Termín podania: do 17.1.2024

Adresa podania:      ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

 Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW