Odborný referent - Referát finančného manažmentu projektov

Publikované: 14.09.2022 | Naposledy aktualizované 14.09.2022

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:

• hlavný pracovný pomer

Počet miest:
• 1

Mzda:

• základná zložka mzdy 1.100 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy v závislosti od dosiahnutých výsledkov a kvality práce

Kvalifikačné predpoklady

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Čo ďalej očakávame?: (Iné kritéria a požiadavky):

• prax s rozpočtovaním vo verejnej správe minimálne 2 roky
• samostatnosť
• zodpovednosť
• precíznosť
• praktické a analytické myslenie
• flexibilita
• práca s PC - užívateľ, MS Excel, MS Word
• výhodou je znalosť účtovného programu SPIN / iSPIN a registratúrneho programu FABASOFT
• bezúhonnosť
 

Čo budeš u nás robiť? (pracovná náplň):

• podieľať sa na činnostiach v oblasti rozpočtu a financovania samosprávneho kraja a podriadených organizácií
• spolupracovať pri príprave výstupných dokumentov k rozpočtu, či záverečnému účtu
• spolupracovať na spracovaní výkazov
• pripravovať podklady k projektom financovaným zo zdrojov Európskej únie, spracovávať žiadosti o platbu, prípadne realizovať iné aktivity vyplývajúce z pozície finančného manažéra projektu

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 19.09.2022

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW