Odborný referent Referátu cyklodopravy

Publikované: 23.01.2024 | Naposledy aktualizované 23.01.2024
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle Pracovného poriadku TTSK

 

PRIJME DO ZAMESTNANIA

Odborného referenta Referátu cyklodopravy

 

Miesto práce:

·         Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Termín nástupu:

·         ASAP

 

Druh pracovného pomeru:

·         hlavný pracovný pomer

 

Mzda:

·         základná zložka mzdy 1 200 € + možnosť variabilnej zložky mzdy

 

Kvalifikačné predpoklady:

·         minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore doprava alebo stavebníctvo

 

Iné kritéria a požiadavky:

·         praktické a analytické myslenie

·         samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

·         komunikatívnosť

·         bezúhonnosť

·         práca s PC – pokročilý MS Excel, MS Word, MS PowerPoint

·         prax vo verejnej správe výhodou

·         znalosť anglického jazyka výhodou

·         vodičský preukaz skupiny B

 

Pracovná náplň:

·         príprava projektových zámerov, vytváranie opisu predmetu zákazky pre verejné obstarávanie

·         vysporiadanie pozemkov, súčinnosť pri vypracovaní projektových dokumentácií

·         riešenie úkonov pre územné, stavebné a kolaudačné konania, súčinnosť pre stavebný a autorský dozor

·         administrácia a implementácia projektov

·         podieľanie sa na rozvoji udržateľnej mobility s hlavným zameraním na cyklodopravu (cyklistická infraštruktúra, cyklodoprava, cykloturistika) na území TTSK

 

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

 

Termín podania: do 26.01.2024

 

Adresa podania:      ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

 

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW