Odborný referent Referátu cyklodopravy

Publikované: 16.11.2023 | Naposledy aktualizované 16.11.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborného referenta Referátu cyklodopravy

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 200 € + možnosť variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské vzdelanie v odbore doprava alebo stavebníctvo

Iné kritéria a požiadavky:
• praktické a analytické myslenie
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť
• komunikatívnosť
• bezúhonnosť
• práca s PC – pokročilý MS Excel, MS Word, MS PowerPoint
• prax vo verejnej správe výhodou
• znalosť anglického jazyka výhodou
• vodičský preukaz skupiny B

Pracovná náplň:
• príprava projektových zámerov, vytváranie opisu predmetu zákazky pre verejné obstarávanie
• vysporiadanie pozemkov, súčinnosť pri vypracovaní projektových dokumentácií
• riešenie úkonov pre územné, stavebné a kolaudačné konania, súčinnosť pre stavebný a autorský dozor
• administrácia a implementácia projektov
• podieľanie sa na rozvoji udržateľnej mobility s hlavným zameraním na cyklodopravu (cyklistická infraštruktúra, cyklodoprava, cykloturistika) na území TTSK

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 30.11.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW