Odborný referent - senior 1 (analytik/analytička) pozícia 10 a pozícia 11 Oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce

Publikované: 26.10.2023 | Naposledy aktualizované 26.10.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Odborníka – seniora 1 (analytika/analytičku) pozícia 10 a pozícia 11
Oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Študentská 16, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 2

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.701 EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy v závislosti od výkonu práce

Iné kritéria a požiadavky:
• odborná prax na pozícii analytika viac ako 5 rokov
• analytické, koncepčné a strategické myslenie
• práca s PC

Pracovná náplň:
• rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov
• dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov
• komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov
• komunikácia výstupov s politickou reprezentáciou a hľadanie politickej podpory na realizáciu navrhovaných opatrení a politík
• implementácia SMART stratégie rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja
• asistencia pri implementácii systémov riadenia na Správe a údržbe ciest TTSK
• implementácia a koordinácia SMART stratégie rozvoja Trnavského samosprávneho kraja a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2021-2030
• koordinácia a implementácia Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 9.11.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW