Poradie uchádzačov z výberového konania VK-2022/00/21 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ odboru - Odbor právny a sťažností"

Publikované: 23.01.2023 | Naposledy aktualizované 27.02.2023

Dátum konania: 13.01.2023

Miesto konania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava

Výberová komisia menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja vyhodnotila

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca „Riaditeľ odboru – Odbor právny a sťažností“ ako neúspešné.

Uchádzači s prideleným číslom 1 a 2 sa výberového konania nezúčastnili.


Trnava 13.01.2023

v. r.
predseda výberovej komisie

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW