Poradie uchádzačov

Publikované: 05.05.2023 | Naposledy aktualizované 05.05.2023

z výberového konania VK - 2023/00/06

na obsadenie pracovného miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia:

Riaditeľ/ka Trnavského osvetového strediska

zo dňa 02.05.2023

Dátum konania: 02.05.2023

Miesto konania: Trnavské osvetové stredisko, Mikuláša Schneidera Trnavského 5, Trnava

Výberová komisia menovaná predsedom Trnavského samosprávneho kraja podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhodnotila výberové konanie a na základe výsledkov výberového konania určila nasledovné poradie uchádzačov pre obsadenie pracovného miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia: „Riaditeľ/ka Trnavského osvetového strediska“

 1. miesto pridelené číslo uchádzača 2.
 2. miesto pridelené číslo uchádzača 8
 3. miesto pridelené číslo uchádzača 10
 4. miesto pridelené číslo uchádzača 3

Uchádzači s prideleným číslom 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12 vo výberovom konaní neuspeli.
Uchádzač s prideleným číslom 5 sa výberového konania nezúčastnil.
Uchádzači s prideleným číslom 13, 14, 15 nesplnili kvalifikačné predpoklady, a teda neboli pozvaní na výberové konanie.

Trnava 05.05.2023

                            v. r.
                                              predseda výberovej komisie

Zamestnanecké výhody a benefity

MultiSport karta
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW