Správca budovy - Kreatívne centrum

Publikované: 29.09.2023 | Naposledy aktualizované 29.09.2023

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle Pracovného poriadku TTSK

PRIJME DO ZAMESTNANIA
Správca budovy Kreatívne centrum Trnava

Miesto práce:
• Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1 400,- EUR + možnosť priznania variabilnej zložky mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Požadované zručnosti a skúsenosti:

 • prax v príslušnom odbore min. 2 roky,
 • prax v oblasti kompletnej správy budov, po technickej a organizačnej stránke,
 • skúsenosti so zabezpečovaním plynulej prevádzky budovy,
 • skúsenosť s prípravou technických podkladov pre zmluvy, objednávky a cenové ponuky,
 • vodičský preukaz B,
 • vyhláška 508/2009 Z. z. par. 23, prípadne absolvovanie príslušného školenia,
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť, bezúhonnosť.

Pracovná náplň:

Zodpovedný za správu, údržbu a obnovu priestorov a technológií v budove Kreatívneho centra v súvislosti jeho s činnosťou:

 • Kompletná správa priestorov KCT po technickej a organizačnej stránke.
 • Správa zariadení podliehajúcich skúškam a revízii.
 • Implementácia legislatívnych požiadaviek BOZP/PO.
 • Zabezpečovanie efektívnej prevádzky, správy, údržby a odstraňovanie porúch technického vybavenia budovy - výťahy, vnútorné komunikačné zariadenia budovy, osvetlenie, EPS a SHZ systém.
 • Vykonávanie pravidelnej kontroly budovy a technického vybavenia budovy.
 • Plánovanie a koordinovanie dennej údržby, opráv a služieb, odstraňovanie závad a zabezpečovanie úloh podľa požiadaviek.
 • Súčinnosť pri vybavovaní poistných udalostí.
 • Príprava technických podkladov pre zmluvy, objednávky, cenové ponuky, inventúra a evidencia majetku.
 • Zodpovednosť za vedenie a archiváciu dokumentov a projektovej dokumentácie správy budovy a technického vybavenia.
 • Komplexná agenda prevádzky motorových vozidiel.

   

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 01.10.2023

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW