Zástupcu riaditeľa Odboru financií

Publikované: 13.03.2024 | Naposledy aktualizované 13.03.2024

Miesto práce:
• Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Termín nástupu:
• ASAP

Druh pracovného pomeru:
• hlavný pracovný pomer

Mzda:
• základná zložka mzdy 1.600 EUR + možnosť dosiahnuť variabilnú zložku mzdy

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomického smeru

Iné kritéria a požiadavky:
• odborná prax minimálne 5 rokov
• pracovné skúsenosti s tvorbou rozpočtov, analýz a účtovníctvom
• bezúhonnosť
• znalosť legislatívy verejnej správy
• počítačové znalosti (MS Office, pokročilá znalosť MS Excel, ovládanie ekonomických programov – SPIN/iSPIN výhodou)
• komunikatívnosť, kultivovaný písomný a slovný prejav

Pracovná náplň:
• koncepčná analytická činnosť vrátane prípravy podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach, patriacich do rozsahu kompetencie VÚC,
• koordinácia činností týkajúcich sa financovania a rozpočtu,
• zastupovanie riaditeľa odboru financií v rozsahu stanovenom internou smernicou.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 15.03.2024

Adresa podania: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 352

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zamestnanecké výhody a benefity

Sme druhý najaktraktívnejší zámestnávateľ v štátnej a verejnej správe.
Ponúkame 5 dní dovolenky navyše.
Náš pracovný čas je 7,5 hod. denne.
Jednorazový príspevok pri životných udalostiach, t.j. narodenie dieťaťa, úmrtie blízkeho človeka.
Príspevok na ošatenie, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie.
Mzdu tvorenú základnou a variabilnou zložkou (možnosť priznania osobného ohodnotenia).
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW