Kategória kontaktu: Odd. kontroly Fondu malých projektov

Meno Funkcia Telefón Email
Bestvinová, Mária, Ing. 033 5559 634 0902 266 249 maria.bestvinova@trnava-vuc.sk
Strehár, Miroslav, Mgr. 033 5559 634 0902 273 820 miroslav.strehar@trnava-vuc.sk
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram