Polojubilejný Hurbanov pamätník

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Vo februári uplynulo 125 rokov od chvíle, keď v Hlbokom zomrel evanjelický farár Jozef Miloslav Hurban, mimoriadna osobnosť slovenských dejín, národný buditeľ, spisovateľ, redaktor, vydavateľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, najbližší priateľ Ľudovíta Štúra a najaktívnejší spomedzi štúrovcov. Jozef Miloslav Hurban sa pričinil o šírenie slovenského jazyka a slovenskej kultúry a tak Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja každoročne na jeho počesť organizuje súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, súťaž v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie – Hurbanov pamätník.
     Polojubilejný 45. Hurbanov pamätník sa uskutočnil 25. apríla 2013  v Skalici a 30. apríla 2013 v Senici. Interpretačné umenie  vo Františkánskom kláštore v Skalici prezentovalo 27 recitátorov v štyroch vekových a dvoch žánrových kategóriách, víťazov obvodných súťaží Hurbanovho pamätníka v Holíči a v Skalici. Výkony recitátorov hodnotila odborná porota – Mgr. Jaroslava Čajková, metodička pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre v Bratislave a vedúca redaktorka časopisu Javisko a Vladimír Rusko, dlhoročný rozhlasový a divadelný režisér, publicista, scenárista, pedagóg, autor mnohých rozhlasových, literárnych, dramatických a umelecko-publicistických relácií, ktorí rozhodli, že v máji budú za okres Skalica na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník v Trnave recitovať Maximilian Bolf, Lenka Psárska /ZUŠ Gbely/, Silvia Kožíšková, Alexandra Balážová, Viktória Matúšová /ZUŠ Skalica/, Rudolf Antálek, Agáta Langová /Súkromná ZŠ Skalica/, Klaudia Mrázová /Gymnázium F. V. Sasinka Skalica/ a Klára Madunická /SOŠ J. Čabelku Holíč/. Do súťaže detských recitačných kolektívov sa zapojil novovzniknutý súbor Studňa pracujúci pri ZUŠ v Skalici vedený pedagogičkou Janou Kutalovou. Žiaci osemročného Gymnázia F. V. Sasinka si na scénické stvárnenie vybrali predlohu A. S. Puškina Cigáni. Inscenácia sa súboru vydarila a tak v okresnej súťaži získali pekné 2. miesto.
     Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka v Senici bola hodnotná predovšetkým v oblasti dramaturgického výberu textov. V Základnej umeleckej škole sa na nej stretlo 19 detí, víťazov obvodných súťaží v obvodoch Kúty, Senica mesto a Senica okolie a 12 študentov, ktorí sa snažili v knihách napísané umocniť svojimi výrazovými prostriedkami a tento zážitok sprostredkovať aj vďačným poslucháčom. Z nich odborná porota, v ktorej pracovala Mgr. Jaroslava Čajková a Mgr. Eliška Sadíleková vybrala na postup do krajskej súťaže Hollého pamätník jedenásť. S Martinom Hrevušom, Annou Reptovou a Sabínou Phanovou zo senickej ZUŠ, ktorí ako účastníci vlaňajšieho celoštátneho Hviezdoslavovho Kubína postupujú do krajskej súťaže priamo, sa budú v Trnave snažiť zvíťaziť Pavlína Praskačová, Adam Praskač, Martin Očko, Eliška Gáfriková a Ján Balga zo ZUŠ v Senici, Natália Krčová a Samuel Krúžek zo ZŠ s MŠ v Cerovej, Radka Rybnikárová zo ZŠ, V. P. Tótha v Senici, Zuzana Frťalová, Mária Kolényová a Filip Nosko z Gymnázia L. Novomeského v Senici.
     Do súťaže detských recitačných kolektívov a divadiel poézie sa zapojili dve skupiny súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Mladší Zádrapkári vedení Ľuboslavou Paveskovou pripravili predstavenie Eda Stanovského a Jozefa Sabola O chalúpke z perníka, za ktoré získali 2. miesto a odporučenie postúpiť do krajskej súťaže. Starší, študenti senických stredných škôl, naštudovali v réžii Štefánie Jánošovej text T. Pěkného Havran z kameňa. Prvá spoločná práca súboru v tomto zložení bola úspešná, Zádrapkám priniesla 1. miesto a nomináciu do krajskej súťaže Hollého pamätník.
     45 ročníkov Hurbanovho pamätníka znamená peknú kultúrnu tradíciu, úroveň ktorej udržať a ďalej rozvíjať je náročné, ťažké a zodpovedné. Za to, že sa to v dnešnej konzumnej  spoločnosti darí, patrí poďakovanie všetkým deťom, študentom a pedagógom, ktorí čítajú, hľadajú, objavujú, recitujú, hrajú divadlo a vyhrávajú, ako aj tým, ktorí mladé talenty v ich umeleckom snažení podporujú – Mestu Skalica, ZUŠ v Senici a Coop Jednote, SD v Senici.
      Jaroslava Slezáková
      ZOS Senica

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW