Hollého pamätník 2019

Publikované: 27.02.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský kraj a mesto Trnava sa spájajú s pôsobením básnika Jána Hollého, ktorého 170. výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Po velikánovi slovenskej poézie je pomenovaná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie „Hollého pamätník", ktorej organizátormi sú Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko.

Cieľom súťaže je viesť deti, mládež a dospelých k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti a tiež prezentácia víťazov v celoštátnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín. Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov, jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu a interpretácie literatúry, jazykových a rečových kompetencií. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, podporuje ich súťaživosť.

Podporovať a povzbudzovať umeleckú tvorbu detí, mladých aj starších recitátorov je práve dnes veľmi dôležité, nevyhnutné a zmysluplné. Recitátori sa snažia sa nájsť, pochopiť a pomenovať ľudský údel, zmysel života. Dotýkajú sa histórie aspoň prostredníctvom literatúry a umeleckého slova – prednesom poézie a prózy. Tradícia aj výsledky Hollého pamätníka dávajú jasné signály pre mladých, tvorivých a mysliacich ľudí. Máme možnosť spoločne hľadať odpovede na otázky života a ľudskej existencie a to vnímaním umeleckého slova, každoročnej súťažnej prehliadky Hollého pamätník, ktorá je súčasťou 65 ročnej tradície Hviezdoslavovho Kubína. Trnavské osvetové stredisko organizuje obvodné kolá (Trnava-mesto a Trnava-vidiek), okresné kolo okresu Trnava. Okresné kolá detského umeleckého prednesu v Piešťanoch a v Hlohovci organizujeme v spolupráci s Centrami voľného času. Regionálne kolo sa koná pre SŠ, VŠ a dospelých, postupovú súťaž uzatvárame krajským kolom. Jeho víťazov nominujeme a odporúčame na Hviezdoslavov Kubín. Každé kolo súťaže je ukončené odborným seminárom pre recitátorov a pedagógov, ktorý im umožní zvýšiť si svoju odbornosť v danej problematike.

Mgr. Daniela Polášová

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW