Rozvoj tematických ciest v Trnavskom a Bratislavskom kraji

Publikované: 09.10.2017/ Aktualizované: 21.02.2022
9. 10. 2017 – Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a záujmovým združením Slovenský Dom Centrope, ktorého sú oba kraje členom, realizoval v roku 2017 projekt Rozvoj tematických ciest v Bratislavskom a Trnavskom kraji ako produkt cestovného ruchu.

Jeho cieľom bola príprava na vybudovanie tematickej cesty šľachtických rodov Pálffy a Esterházy. Hlavné aktivity projektu boli vypracovanie Metodiky – Štandardy budovania tematických ciest, Koncepcie rozvoja tematických ciest, Akčného plánu, Marketingovej komunikácie pre tematické cesty, ako aj vypracovanie projektovej dokumentácie na značenie vybraných tematických ciest „Historické rody – Pálffy a Esterházy".

Spracované výstupy budú slúžiť ako základný súbor odborných materiálov pre realizáciu tematických ciest šľachtických rodov Pálffy a Esterházy, ktorá sa očakáva približne o rok, s využitím programu INTERREG V-A, cezhraničná spolupráca SK-CZ.

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW