Vyhlásenie o prístupnosti

Publikované: 02.11.2021 | Naposledy aktualizované 02.11.2021

Internetové stránky www.trnava-vuc.sk boli vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť pre slabozrakých a nevidiacich a použiteľnosť podľa väčšiny známych štandardov.
Rozvrhnutie stránky je v blokoch (v tzv. beztabuľkovom layoute). Veľkosť písma je v relatívnych jednotkách a je ho možné zväčšovať a zmenšovať pomocou klávesovéj skratky CTRL++ a CTRL+-. Farebnosť bola zvolená s dôrazom na dostatočný kontrast. Stránka obsahuje navigačné prvky podporujúce pohyb na stránke pre nevidiacich pracujúcich pomocou čítačky.
Stránka obsahuje klávesové skratky pre zjednošenie navigácie na stránkach:

0 - Klávesové skratky (táto stránka)
​1 - Úvodná stránka
2 - Vyhľadávanie
3 - Mapa stránok
4 - Kontakt
s - Skočiť na obsah
n – Hlavná navigácia

Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača.

Internet Explorer ALT+písmeno a enter
Firefox Mozilla ALT+SHIFT+písmeno
Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey)
Opera SHIFT+ESC+písmeno (v Opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo)
pre operačný systém OSX platí skratka Control+Option+znak

Podľa https://caniuse.com/usage-table Internet Explorer 11 (ďalej len IE11) používa len 2,37% užívateľov. Medzi túto skupinu používateľov patria zväčša úradníci, ktorí si neaktualizujú prehlidač, repektívne ich IT oddelenie im neaktualizuje systém.
IE11 je 6 rokov starý prehliadač. Hoci je IE11 súčasťou aj najnovšieho Windows 10, firma Microsoft ho oficiálne prestala podporovať v roku 2015. IE 11 nepodporuje najnovšie technológie, ako:

IE11 nepodporuje ES2016 Javascript, ktorý musíme konvertovať na starší ES2015, s čím sa samozrejme zväčší aj veľkosť výsledného Javascriptu o cca 1/3 až 2/3 v závislosti od použitých pluginov (čo má za následok spomalenie načítania webového riešenia)
IE11 plne nepodporuje CSS3 (dizajnové prvky), ktoré sa musia mnohokrát ošetriť spôsobmi, ktoré zväčša nepodporujú moderné prehliadače (Chrome, Safari, Mozilla, Opera,…)

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW