Značka: mladinaurade

Publikované: 01.09.2023 | Naposledy aktualizované 03.01.2024

„Nikto sa nemôže vrátiť a vytvoriť nový začiatok,

no každý môže začať dnes a vytvoriť nový koniec.“

Trnavský samosprávny kraj poskytol príležitosť študentom vysokých škôl nielen začať, no i úspešne ukončiť jedinečný tréningový program v rámci verejnej správy na Slovensku. Jedná sa o program, ktorého cieľom je poskytnúť príležitosť mladým ľuďom získať prax a nadobudnúť rozmanité zručnosti či pracovné návyky, ako aj vytvoriť u študentov pozitívny vzťah nielen k nášmu kraju, ale aj k verejnej správe.

Ani sme sa nenazdali a jedenásť mesiacov druhého ročníka trainee programu „Mladí na úrade“ sa skončilo. Môžeme smelo zhodnotiť, že druhý ročník bol mimoriadne úspešný a efektívny a dňa 14. decembra 2023 si v rámci záverečného ceremoniálu študenti programu prevzali svoje certifikáty o jeho absolvovaní z rúk pána riaditeľa úradu.

A či sa pustíme do tretieho ročníka? Odpoveď je jednoduchá – určite ÁNO. V priebehu decembra 2023 - januára 2024 bude zverejnený inzerát a všetci záujemci o tento výnimočný a jedinečný projekt môžu zasielať svoje životopisy a ostatnú dokumentáciu na Odbor ľudských zdrojov TTSK.

Tešíme sa na nový začiatok

Trnavský samosprávny kraj spúšťa druhý ročník plateného stážového a mentoringového programu Mladí na úrade. Cieľom župy je pokračovať v zapájaní mladých ľudí do verejného diania a vo vytváraní príležitostí pre študentov univerzít a vysokých škôl na získanie praxe už počas štúdia. Prihlásiť sa do trainee programu, ktorý bude trvať takmer celý rok 2023, je možné do 14. decembra 2022.

„Ôsmim šikovným študentom sme umožnili nazrieť do zákulisia župy. Veľmi ma teší, že práve náš úrad prispel k budovaniu základov ich kariéry a uplatneniu sa v živote aj v spoločnosti. Sme pritom otvorení aj ďalšej spolupráci s nimi. Na základe dobrej skúsenosti otvárame ďalší ročník trainee programu. Študentom opäť ponúkneme možnosť nadobudnúť skúsenosti na viacerých organizačných útvaroch a pomôžeme im, aby zistili, čo ich napĺňa a čomu sa chcú profesionálne venovať,“ povedala riaditeľka Odboru ľudských zdrojov Dušana Sadloňová.

Do nového ročníka sa môžu záujemcovia prihlásiť do 14. decembra 2022, a to prostredníctvom e-mailu na adresu ludske.zdroje@trnava-vuc.sk. Program je otvorený pre držiteľov štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, nie však v končiacom ročníku. Župa študentom ponúka finančnú motiváciu 5 eur za odpracovanú hodinu s tým, že maximálny odpracovaný čas za týždeň je 20 hodín.

Do prvého ročníka programu bolo zapojených osem študentov, ktorým zamestnanci viacerých organizačných útvarov Úradu TTSK priblížili fungovanie a aktivity župy. Študenti naberali pracovné skúsenosti na odboroch a oddeleniach úradu v oblasti verejných politík, financií, ľudských zdrojov, práva a sťažností, prevádzky úradu, nakladania s majetkom i stratégií a projektov.

Ako uviedla absolventka trainee programu Anna Mária Hlbocká, „moje celkové dojmy sú veľmi pozitívne. Vidieť svet úradu zvnútra bola obrovská skúsenosť, ktorá ma mnohému naučila. Prešla som viacerými útvarmi a vďaka tomu si viac uvedomujem, akým smerom sa bude uberať moja profesionálna kariéra. Zdokonalila som sa tak v písomnej, ako i vo verbálnej komunikácii a získala som napríklad prehľad o recruitingovom procese zo strany zamestnávateľa. Páčilo sa mi, že pri riešení aktuálnych otázok sa využívajú rôzne moderné metódy práce a každý sa snaží o ich zlepšovanie.“

Všetky informácie pre záujemcov zverejnila župa na webovej stránke župy.

Trnavská župa zverejňuje pracovné príležitosti na portáli ISTP, na svojej webovej stránke, na svojom profile na profesionálnej sociálnej sieti LinkedIn, ako aj na svojom profile na portáli Profesia.sk. V súťaži portálu Profesia.sk o titul najaktraktívnejšieho zamestnávateľa v kategórií štátnej a verejnej správy obhajuje druhé miesto.

Trnavský samosprávny kraj spustil platený stážový a mentoringový program „Mladí na úrade“. Župa tak vytvára príležitosť pre študentov univerzít a vysokých škôl na získanie praxe a pracovných návykov už počas štúdia, ako aj možnosť spoznať náplň práce zamestnancov svojho úradu. Prihlásiť sa je možné do 10. apríla 2022.

„Vďaka nášmu novému trainee programu ponúkame talentovaným vysokoškolákom možnosť získať potrebné skúsenosti a odštartovať tak svoju kariéru. Počas takmer celoročného cyklu vystriedajú rôzne tímy a budú sa podieľať na tvorbe inovatívnych projektov alebo rozvoji spolupráce na európskej úrovni. Prax z prostredia župy pod vedením mentora im pomôže zorientovať sa vo verejnej správe a verím, že z niektorých z nich sa perspektívne stanú naši kolegovia,“ uviedla Dušana Sadloňová, riaditeľka Odboru ľudských zdrojov Úradu TTSK.

Do trainee programu sa môžu zapojiť držitelia štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia II. stupňa. Župa študentom ponúka finančnú motiváciu 5 eur za odpracovanú hodinu s tým, že maximálny odpraxovaný čas za týždeň je 20 hodín.

Riaditeľka Odboru ľudských zdrojov Dušana Sadloňová upresnila, že „do programu je možné sa prihlásiť do 10. apríla 2022 e-mailom na ludske.zdroje@trnava-vuc.skTeší ma, že sme vytvorili platformu, vďaka ktorej budeme mať príležitosť spoznať talentovaných študentov škôl a pracovať  s nimi. Súčasne chceme prispievať k rozvoju ich potenciálu a motivovať ich, aby ostali pôsobiť v Trnavskom kraji.“

Zamestnanci samosprávneho kraja sa na dennej báze podieľajú na rozvoji regiónu takmer vo všetkých smeroch a oblastiach od prímestskej autobusovej dopravy cez správu a údržbu regionálnych ciest až po cezhraničnú spoluprácu. Realizujú nové projekty v kultúrno-kreatívnom priemysle, cestovnom ruchu či leteckej doprave na Letisku Piešťany. Koordinujú tiež činnosť stovky župných organizácií, ktorými sú stredné školy, kultúrne inštitúcie či zariadenia sociálnych služieb.

Trnavská župa zverejňuje pracovné príležitosti na portáli ISTP, na svojej webovej stránke, na svojom profile na profesionálnej sociálnej sieti LinkedIn, ako aj na svojom profile na portáli Profesia.sk.

15. 11. 2018 – Trnavská župa spustila začiatkom novembra  vysokoškolský stážový program. Jeho ambíciou je priblížiť študentom kompetencie samosprávnych krajov a ich teoretické poznatky doplniť praktickými skúsenosťami.

Do programu sa môžu zapojiť vysokoškoláci zo všetkých slovenských univerzít. Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na základe dohody s TTSK, po absolvovaní stáže udelí študentom kredity. Stážový program vykonávajú študenti za finančnú odmenu. Program je zameraný najmä na študentov humanitných vied.
„Do programu plánujeme zapojiť 20 študentov, ktorí budú svoje úlohy vykonávať priamo na úrade trnavskej župy alebo v organizáciách, ktoré má TTSK v zriaďovateľskej pôsobnosti. V súčasnosti bolo prijatých päť stážistov a v blízkej budúcnosti budú prijatí ďalší.  Mladí ľudia tak majú možnosť pacovať nielen na samotnom úrade, ale aj v múzeách, galériách, divadle či hvezdárni," povedal Peter Markovič, riaditeľ kancelárie trnavského župana.
Viac informácií o ponuke stáží je možné nájsť na webovej stránke www.praxuj.sk.
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW