Čistá voda – zem pre všetkých

Publikované: 18.03.2024 | Naposledy aktualizované 18.03.2024

Jedno z ázijských prísloví hovorí, že „Kto je ovocie, má pritom myslieť na tých, čo vypestovali ovocné stromy. Kto pije vodu, má myslieť na prameň“.

Zo školských učebníc vieme, že voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi, podstatnou zložkou biosféry a popri pôde má prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva.  Aj naši predkovia vedeli, aká je voda nenahraditeľná surovina a tak sa k nej aj správali. Prírodné pramene a voda zo studničiek na kraji lesov a lúk bola zdrojom osvieženia a zásobárňou pitnej vody. V jarných mesiacoch sa preto pravidelne čistili studničky a zmyslom tohto čistenia bolo prinavrátiť do nich vodu.

Priamo pod kopcom Soroš s významnou lokalitou Sedliská vyviera prírodný prameň, ktorý ako zdroj úžitkovej vody vytvára mokré prostredie pre život niekoľkých druhov miestnej  fauny a flóry. Okolie prameňa a samotná studnička je  miestom nekontrolovateľného vývozu odpadu. Preto sa aj tento rok  študenti z Gymnázia Ivana Kupca  opäť vybrali pomôcť prírode a vyčistiť túto lokalitu od  odpadu. Čistenia sa zúčastnilo asi 30 študentov z tried III.A a septima a dve vyučujúce. Vyčistená bola samotná studnička, priľahlý lesík smerom na Pastuchov, krajnica asfaltovej cesty a poľná cesta smerom na strelnicu vrátane priľahlého krovia. Teší nás, že našim študentom záleží na čistote životného prostredia a každoročne sa do tejto akcie zapoja.

Viac foto

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW