Keď všetko stíchne

Publikované: 09.07.2019 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

V nedeľu 29. novembra sa začal advent, štvortýždňové obdobie príprav na vianočné sviatky. Spočíva nielen v zamyslení sa nad ich podstatou, ale aj vo vianočnej výzdobe našich domovov, príprave vianočného menu a samozrejme aj v obdarúvaní sa. Najväčším požehnaním je však pre nás prítomnosť našich najbližších v tomto najtmavšom období roka.

Dokážeme však ešte precítiť čaro Vianoc? Zabudnúť na honbu za množstvom darčekov,
na zbytočný, často až gýčový ligot, vonkajšiu pozlátku a nenechať sa ovládnuť svetovou zdravotnou pandémiou? V období mnohých obmedzení a online vzťahov namiesto tých osobných máme čas sa ponoriť do vlastného vnútra, snažiť sa byť šťastní, mať rád a vyrovnať sa aj s pocitmi i negatívami okolitého sveta.

Tento advent je netradičný aj na Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi. Kvôli pandémii zívajú triedy, chodby i celá budova prázdnotou. Iba pedagógovia sa snažia spred svojich počítačov sprostredkovať svojim študentom učivo. Pociťujúc prázdnotu sa nám v pamäti vynorili adventné zvyky z predchádzajúcich rokov. Škola sa v tomto období odela do sviatočného, zúčastnili sme sa spoločného zapaľovania sviečok, ktorých svetlo sme preniesli do svojich tried, spoločne sme sa tešili na príchod Mikuláša, usporiadali sme vianočný trh, navštívili sme vianočné trhy vo viacerých veľkých mestách, mali sme slávnostné triednické hodiny. Nedajú sa nespomenúť ani zbierky obyvateľov školského internátu a ich vychovávateliek a humanitárne akcie realizované pre detské domovy, špeciálne ústavy, ďalej návštevy domovov dôchodcov, pre ktorých s veľkou radosťou zhotovovali medovníky i drobné darčeky. Svojím hudobno-literárnym programom sa predstavili aj v kostoloch katolíckej a reformovanej cirkvi. Tento rok sa o pokračovanie v tradíciách snažili pedagógovia. Nakoľko „vo virtuálnom svete“ ešte viac túžime po spoločných zážitkoch, zišli sme sa pri zapaľovaní prvej adventnej sviečky a následnom spoločnom posedení. Aj Mikuláš nám pripravil drobné prekvapenia vo svojom batohu a spomedzi našich plánov nemôže chýbať ani vianočné posedenie a rozlúčka so starým rokom.

V tomto neľahkom období spočíva veľká ťarcha na pleciach našich zdravotníkov. Uplynulý rok sa im našu ustanovizeň poďakovala bielym kvetom za ich obetavú prácu a ľudský prístup, študenti tak učinili osobne všetkým lekárom, sestričkám, opatrovateľom pôsobiacim
vo Veľkom Mederi. Tento rok nám to nie je umožnené, tak im aspoň takto chceme poďakovať sa výdrž a zaželať im pokojné a šťastné prežitie vianočných sviatkov.

Počas udalostí uplynulých mesiacov sme si uvedomili, nakoľko sú pre nás dôležité rodinné a medziľudské kontakty. Práve preto si želáme, aby sme sa mohli čo najskôr stretnúť, aby sa naša škola rozozvučala hlasmi študentov.

 

Pamätaj si, že ak nenájdeš Vianoce vo svojom srdci, určite ich nenájdeš pod stromčekom.

autor textu:
László Papp, pedagóg školy
Margit Ábrahám, hlavná vychovávateľka

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW