Obchodka s Erasmom+ v Prahe a vo Viedni 2022

Publikované: 06.07.2022 | Naposledy aktualizované 06.07.2022

OA v Senici získala v školskom roku 2021/2022 na základe podania projektu finančný grant z prostriedkov EU, z ktorého sa realizoval projekt Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

Na prelome apríla a mája 2022 sa odbornej stáže v Prahe zúčastnilo 15 študentov 3. ročníka odboru obchodná akadémia.

Na prelome júna a júla 2022 sa odbornej stáže vo Viedni zúčastnilo 15 študentov 3. a 4. ročníka odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

Pracovným jazykom bola angličtina a nemčina. Každý pobyt trval 2 týždne. Študentov na stáži sprevádzali učitelia –učiteľ jazykov a učiteľ odborných ekonomických predmetov. Žiaci pracovali v pridelených firmách a vykonávali rôzne administratívne činnosti. Okrem odborných skúseností bolo cieľom zlepšiť si jazykové znalosti, oboznámiť sa s trhom práce v zahraničí a nadobudnúť komunikačné zručnosti v cudzom jazyku.

Odborná pracovná skúsenosť v zahraničí je pre absolventa neoceniteľnou výhodou pri hľadaní zamestnania. Zamestnávatelia vyžadujú prax, ale aj aktívnu znalosť cudzieho jazyka. A tento projekt tak umožňuje študentom získať tieto požiadavky.

„Mali sme zodpovednosť sami za seba, za svoju prácu, učili nás pracovnej disciplíne, naučili sme sa samostatnosti a získali základy spoločenskej komunikácie.“ To sú všeobecné postrehy zúčastnených študentov.

Konkrétny postreh z Prahy (Melánia Stehlíková, III. C):

Na odbornej stáži som 2 týždne pracovala v Agentúre EDUCO, s. r. o. Agentúra sa zaoberá umiestňovaním zahraničných študentov na pracoviská týkajúce sa ich odboru a vybavovaním záležitostí týkajúcich sa ich pobytu . Náplňou mojej práce bolo tlačenie a zakladanie faktúr , práca v počítačovom systéme , zostavovanie programu pre jednotlivé skupiny študentov. Absolvovala som taktiež uvítacie stretnutie so skupinou stážistov zo Sniny, kde som figurovala ako asistentka. Neskôr som tiež písala rôzne objednávky cez mail, napr. objednávku transferu, hľadala som kontakty na podniky v časti Praha 2 a následne sme tieto podniky obchádzali a ponúkali im možnosť zobrať do praxe zahraničných študentov. Pobyt v Prahe mi priniesol veľa nových skúseností a tiež mi pomohol prekonať svoj strach z komunikácie a nadväzovania vzťahov. So spolužiakmi sme utužili vzťahy a nadviazali veľa nových , či už v práci s kolegami alebo s inými študentmi ubytovanými v hoteli. Naučila som sa tu väčšej zodpovednosti a skúsila som si život vo veľkomeste, ktorý ma po tejto skúsenosti láka oveľa viac.

Konkrétny postreh z Viedne (Ján Kolúch IV. A):

Na odbornej stáži som pracoval v spoločnosti Sunflower Management GmbH & Co. KG. Táto firma sa zaoberá riadením mnohých hotelov v rôznych krajinách. Spolu s mojimi dvoma spolužiakmi som pracoval v "Leonardo Hotel Vienna". Na pracovisku sa mi veľmi páčilo, najmä vďaka príjemnému prostrediu a priateľskému kolektívu. Počas dvoch týždňov praxe v hoteli som získal mnoho užitočných skúseností. Pracoval som na recepcii, na oddelení účtovníctva a tiež som pomáhal s prípravou seminárnych miestností. Naučil som sa, ako spraviť check-in a check-out hostí v hoteli a dozvedel som sa, aké sú rozdiely medzi účtovníctvom na Slovensku a účtovníctvom v Rakúsku. Vo voľnom čase som navštívil mnoho pamiatok a známych miest vo Viedni. Najviac ma zaujal Shönbrunn a jeho krásne záhrady. Navštevoval som aj fitness centrum, ktoré sa nachádzalo neďaleko nášho ubytovania. Viedeň sa mi veľmi páčila a určite by som ju v budúcnosti zasa rád navštívil.

PhDr. Eva Otepková

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW